Υπολείμματα τροφίμων, απόβλητα κήπων και καλλιεργιών καθώς και άλλα βιοδιασπώμενα απόβλητα, ανακυκλώνονται με τη βοήθεια μικροοργανισμών μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται κομποστοποίηση. "Εργάτες" της κομποστοποίησης είναι κυρίως τα βακτήρια, οι μύκητες και άλλα μικρόβια. Κατά τη διάρκεια της παράγεται διοξείδιο του άνθρακα, θερμότητα και νερό, καθώς τα οργανικά υλικά αποικοδομούνται. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το κομπόστ, ένα τέλειο λίπασμα για τον κήπο. Τα υλικά που είναι κατάλληλα για κομποστοποίηση χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα "Καφέ" όπως χαρτί κουζίνας, φλούδες κορμών και τα "Πράσινα" όπως γκαζόν, φύλλα. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που επιβάλλουν την κομποστοποίηση ως βασική μέθοδο για τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων:

Mπορούμε τα άχρηστα απόβλητα να τα μετατρέψουμε σε τρoφή των φυτών.

Χρειάζεται μικρό επενδυτικό και λειτουργικό κόστος σε σχέση με όλες τις ανταγωνιστικές τεχνολογίες, με θετική επίδραση στα δημοτικά τέλη, που πληρώνουν οι δημότες.

Έχει μεγάλη κοινωνική αποδοχή, με συνέπεια να μπορούν να ολοκληρωθούν οι σχετικές επενδύσεις γρηγορότερα από οποιεσδήποτε άλλες και πιο κοντά στις περιοχές παραγωγής των υλικών, με αποτέλεσμα μικρότερο κόστος μεταφοράς τους.


Υπολείμματα τροφίμων, απόβλητα κήπων και καλλιεργιών καθώς και άλλα βιοδιασπώμενα απόβλητα