Βαθμοί: Δημιουργός: J.Diz Pico-2012 Δημιουργός: Sam Hocevar-2004

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΦΙΔΑΚΙ: Πατήστε με το ποντίκι στο μαύρο πλαίσιο για να ξεκινήσετε. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα W-S-A-D για να μετακινηθείτε και καθαρίστε τις κόκκινες μπάλες που εμφανίζονται. Αν η βαθμολογία σας ξεπεράσει τους 40 βαθμούς, τότε θα εμφανιστούν σύνδεσμοι προς παρόμοιο παιχνίδι και προς την ιστοσελίδα στην οποία περιγράφεται ο τρόπος σχεδιασμού του.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ PACMAN: Πατήστε το πλήκτρο Ν για να ξεκινήσετε. Χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για να μετακινηθείτε και να καθαρίστε τις τελείες. Αν η βαθμολογία σας ξεπεράσει τους 4000 βαθμούς, τότε θα εμφανιστούν σύνδεσμοι προς παρόμοιο παιχνίδι με περισσότερες πίστες και με περιγραφή του τρόπου που σχεδιάστηκε.

Τα παιχνίδια φιδάκι, pacman, sokoban και τουβλάκια έχουν φτιαχτεί με τις γλώσσες προγραμματισμού ιστοσελίδων html, javascript και css. Μπορείτε να τα παίξετε και αν κατορθώσετε να συγκεντρώσετε αρκετούς βαθμούς τότε ως βραβείο θα σας εμφανιστεί σύνδεσμος προς άλλη ιστοσελίδα με περισσότερες πίστες παρόμοιου παιχνιδιού. Επίσης θα εμφανιστεί σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του κατασκευαστή, στην οποία αναλύεται ο τρόπος κατασκευής του παιχνιδιού και δίνεται η δυνατότητα να το κατεβάσετε στον Η/Υ σας, να δείτε τις εντολές που το αποτελούν και αν θελήσετε να τις τροποποιήσετε. Κάποια παιχνίδια δεν εμφανίζονται σωστά με το φυλλομετρητή Internet Explorer.

Δημιουργός: "This Could Be Better" -2015 Δημιουργοί: A. Krakowski και A. Di Segni -2012

ΠΑΙΧΝΙΔΙ SOKOBAN: Το άσπρο τετραγωνάκι είναι ένας αποθηκάριος, υπεύθυνος να τακτοποιεί τα καφέ τετραγωνάκια που είναι κιβώτια. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα T-G-F-H σπρώξτε προς τα εμπρος τα κιβώτια (δε μπορείτε να τα τραβήξετε προς τα πίσω) και τοποθετήστε τα στις πράσινες θέσεις της αποθήκης. Αν κάνετε μία λάθος κίνηση μπορείτε να την πάρετε πίσω πατώντας το πλήκτρο U (undo). Μόλις όλες οι πράσινες θέσεις γεμίσουν, τότε θα εμφανιστεί ένας σύνδεσμος προς ιστοσελίδα με περισσότερες πίστες αυτού του παιχνιδιού.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ: Πατήστε με το ποντίκι στο μαύρο πλαίσιο για να ξεκινήσετε. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα Z-X για να μετακινηθείτε και να καθαρίστε τα τουβλάκια. Εχετε στη διάθεσή σας 3 προσπάθειες και αν δεν τα καταφέρετε μπορείτε να δοκιμάσετε πάλι από την αρχή. Μόλις τα καθαρίσετε όλα, θα εμφανιστούν σύνδεσμοι προς παρόμοιο παιχνίδι με περισσότερες πίστες και με περιγραφή του τρόπου που σχεδιάστηκαν.