Γιατί δημιουργήθηκε η ετικέτα ψηφιακής ασφάλειας (eSafety Label)

Σήμερα είναι πια παραδεκτό ότι τα σχολεία και οι γονείς πρέπει να επιβάλουν κάποιους περιορισμούς στη χρήση της τεχνολογίας για να προστατεύσουν τους μαθητές. Τα σχολεία, παράλληλα με τη πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες, έχουν την υποχρέωση να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον. Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (European Schoolnet), θέλοντας να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, προσπαθεί να αναπτύξει πρότυπα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Γι' αυτό έχει δημιουργήσει την ετικέτα ψηφιακής ασφάλειας (eSafety Label), μία ευρωπαϊκή πιστοποίηση για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και ταυτόχρονα μια υπηρεσία υποστήριξης για τα σχολεία.

Πως αποκτάται η Πιστοποίηση με ετικέτα ψηφιακής ασφάλειας

Τα σχολεία εκθέτοντας μέσω ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης στοιχεία της πολιτικής τους για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, μπορούν να αποκτήσουν πιστοποίηση ψηφιακής ασφάλειας (eSafety). Κατόπιν λαμβάνουν ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης, ώστε να βελτιώσουν την πολιτική τους, ευθυγραμμίζοντάς την κατά το δυνατόν με τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα. Έτσι στην επόμενη προσπάθειά τους μπορούν να αποκτήσουν υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης. Μπορούν επίσης να συγκρίνουν το σχολείο τους με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία. Το 57ο Γυμνάσιο Αθηνών υπέβαλε το ερωτηματολόγιο της αυτοαξιολόγησης τον Ιανουάριο του 2016 και έλαβε την χάλκινη ετικέτα πιστοποίησης ψηφιακής ασφάλειας (eSafety). Ταυτόχρονα πρόσθεσε στον κανονισμό του σχολείου ένα τμήμα που αναφέρεται στην Πολιτική Ορθής Χρήσης των υπολογιστικών συστημάτων. Μέχρι το τέλος του 2015, συνολικά 908 σχολεία σε 35 χώρες είχαν λάβει την ετικέτα πιστοποίησης ψηφιακής ασφάλειας (eSafety) - 10 εξ αυτών χρυσή, 58 αργυρή και 840 χάλκινη. Από τα ελληνικά σχολεία που συμμετείχαν σ' αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 4 είχαν λάβει την χρυσή, 16 την αργυρή και 197 την χάλκινη ετικέτα πιστοποίησης (περισσότερες πληροφορίες στο http://internet-safety.sch.gr/ )

Πως γίνεται η υποστήριξη των σχολείων

Η πύλη της υπηρεσίας υποστήριξης παρέχει στα σχολεία ένα έτοιμο και συνεχώς αυξανόμενο σύνολο από ενημερωτικά δελτία, συμβουλές για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, λίστες ελέγχου και πρότυπα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.esafetylabel.eu Ταυτόχρονα οι χρήστες και οι εμπειρογνώμονες της πύλης ανταλλάσσουν συμβουλές και πληροφορίες για θέματα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο, βοηθώντας έτσι ο ένας τον άλλο, και μοιράζονται παραδείγματα αποτελεσματικής πρακτικής. Χαρακτηριστικά είναι τα ανηρτημένα βίντεο για την ιδιωτικότητα και προστασία προσωπικών δεδομένων, την ηλεκτρονική παρενόχληση, την αποφυγή συνομιλίας με αγνώστους, την κριτική σκέψη που προβάλλονται στους μαθητές του σχολείου μας, αλλά και το βίντεο που απευθύνεται στους γονείς για να τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος των προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσει το διαδίκτυο σε μια οικογένεια.