ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

   Θέματα Μαθηματικών A' Γυμνασίου - 2017

   Λύσεις θεμάτων Μαθηματικών A' Γυμνασίου - 2017

   Θέματα Μαθηματικών Β' Γυμνασίου - 2017

   Λύσεις θεμάτων Μαθηματικών Β' Γυμνασίου - 2017

   Θέματα Μαθηματικών A' Γυμνασίου - 2016

   Λύσεις θεμάτων Μαθηματικών A' Γυμνασίου - 2016

   Θέματα Μαθηματικών A' Γυμνασίου - 2015

   Λύσεις θεμάτων Μαθηματικών A' Γυμνασίου - 2015

   Θέματα Μαθηματικών A' Γυμνασίου - 2014

   Λύσεις θεμάτων Μαθηματικών A' Γυμνασίου - 2014

   Θέματα Μαθηματικών Γ' Γυμνασίου - 2014

   Λύσεις θεμάτων Μαθηματικών Γ' Γυμνασίου - 2014

   Θέματα Μαθηματικών Β' Γυμνασίου - 2013

   Λύσεις θεμάτων Μαθηματικών Β' Γυμνασίου - 2013

XHMEIA

   Χημεία Γ' Γυμνασίου: ερωτήσεις στο κεφάλαιο περιοδικός πίνακας

   Χημεία Γ' Γυμνασίου: κατιόντα μετάλλων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

   Γλώσσα προγραμματισμού Qbasic 4.5

Διατίθεται σε μια έκδοση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως διερμηνέας (interpreter) και ως μεταγλωττιστής (compiler). Συνοδεύεται από 4 προγράμματα σε basic. To arithmos.bas είναι ένα παιχνίδι στο οποίο προσπαθείς να μαντέψεις ένα αριθμό. Το car.bas δείχνει με πολύ απλά γραφικά πως σχεδιάζεται ένα παιχνίδι οδήγησης αυτοκινήτου. Το music.bas δείχνει πως μπορεί να παιχτεί ένα τραγούδι (για παράδειγμα ο μικρός τυμπανιστής). Το nibbles.bas είναι ένα σύνθετο πρόγραμμα από την κατασκευάστρια εταιρεία, την Microsoft, που υλοποιεί το παιχνίδι φιδάκι.

   Γλώσσα προγραμματισμού Logo

   Πρόγραμμα εκμάθησης πληκτρολογίου Ramtype

Συνοδεύεται από αρχείο κειμένου στο οποίο παρατίθενται οι εντολές της.

   Εργασία δημιουργίας ιστοσελίδων σε γλώσσα html

Μια πρόταση για την συνθετική εργασία της Γ' Γυμνασίου.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

   Παραμυθολόγιο εφηβικής φαντασίας