ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 57 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ από Δευτέρα 12 ως Πέμπτη 15 Νοεμβρίου

Μέχρι την οριστικοποίηση του ωρολογίου προγράμματος, οι καθηγητές του σχολείου θα δέχονται τους κηδεμόνες κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στα κενά των μαθημάτων τους.