ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Από 1/7/2017 ως 31/8/2017 το σχολείο θα είναι ανοικτό για την εξυπηρέτηση των μαθητών κάθε Τετάρτη 8.30 - 14.00