ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΣΤΟΝ  Η/Υ  ΣΧ. ΕΤΟΥΣ  2016-17

Υπεύθυνος καθηγηγητής:  Σιδερής  Ιωάννης