ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Το Νοέμβριο του 2015 έγινε μια έρευνα στην Α’ και Β’ τάξη του 57ου Γυμνασίου, σχετική με το τι λείπει περισσότερο από το σχολείο και τη γειτονιά μας, καθώς και ποια ηλεκτρονική συσκευή και ποιο δωρεάν εισιτήριο θα διαλέγανε. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται παρακάτω με τη μορφή τεσσάρων ραβδογραμμάτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνος καθηγητής: Γιάννης Σιδερής