ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΣΤΟΝ  Η/Υ  ΣΧ. ΕΤΟΥΣ  2015-16

Υπεύθυνος καθηγηγητής:  Σιδερής  Ιωάννης