ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Το Νοέμβριο του 2014 έγινε μια έρευνα στην A’ και B’ τάξη του 57ου Γυμνασίου, σχετική με το πότε θεωρούν πετυχημένη την παράδοση ενός μαθήματος, για ποιους λόγους κάθονται και διαβάζουν τα μαθήματά τους στο σπίτι, ποια είναι η αγαπημένη τους ενότητα στην Πληροφορική και ποιο είναι το αγαπημένο τους μάθημα. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται παρακάτω με τη μορφή τεσσάρων ραβδογραμμάτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνος καθηγητής: Γιάννης Σιδερής