ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΣΤΟΝ  Η/Υ  ΣΧ. ΕΤΟΥΣ  2014-15

Υπεύθυνος καθηγηγητής:  Σιδερής  Ιωάννης