ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΣΤΟΝ  Η/Υ  ΣΧ. ΕΤΟΥΣ  2013-14

Υπεύθυνος καθηγηγητής:  Σιδερής  Ιωάννης