ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΣΤΟΝ  Η/Υ  ΣΧ. ΕΤΟΥΣ  2012-13

Υπεύθυνος καθηγηγητής:  Σιδερής  Ιωάννης