ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΜΕ  ΜΠΟΓΙΕΣ  ΣΧ. ΕΤΟΥΣ  2012-13

Υπεύθυνη καθηγήτρια:  Κατιμερλή  Άννα