ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΣΤΟΝ  Η/Υ  ΣΧ. ΕΤΟΥΣ  2011-12

Υπεύθυνος καθηγηγητής:  Σιδερής  Ιωάννης