ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Το Νοέμβριο του 2010 έγινε μια έρευνα στην Β’ και Γ’ τάξη του 57ου Γυμνασίου, σχετική με το ποια είναι τα αγαπημένα φρούτα, και αθλήματα των μαθητών, καθώς και σε τι είδους εκδήλωση θα ήθελαν να είχαν ενεργή συμμετοχή. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται παρακάτω με τη μορφή τριών ραβδογραμμάτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνος καθηγητής: Γιάννης Σιδερής