ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΣΤΟΝ  Η/Υ  ΣΧ. ΕΤΟΥΣ  2010-11

Υπεύθυνος καθηγηγητής:  Σιδερής  Ιωάννης