ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΣΤΟΝ  Η/Υ  ΣΧ. ΕΤΟΥΣ  2009-10

Υπεύθυνος καθηγηγητής:  Σιδερής  Ιωάννης