ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΣΤΟΝ  Η/Υ  ΣΧ. ΕΤΟΥΣ  2008-09

Υπεύθυνος καθηγηγητής:  Σιδερής  Ιωάννης