ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΜΕ  ΜΠΟΓΙΕΣ  ΣΧ. ΕΤΟΥΣ  2007-08

Υπεύθυνη καθηγήτρια:   Παπαδοπούλου   Ζ.