ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΣΤΟΝ  Η/Υ  ΣΧ. ΕΤΟΥΣ  2006-07

Υπεύθυνος καθηγηγητής:  Σιδερής  Ιωάννης