"ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ"

"Σκάφτω στην έρμη μου καρδιά, κι από των χρόνων τα λιθοσώρια, ξεθάφτω τες παλιές μου θύμησες..."

Κ. Κρυστάλλης