ΕΚΘΕΣΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΣΧ. ΕΤΟΥΣ  2004-05

Υπεύθυνος καθηγηγητής:  Πούλος  Γεώργιος