ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Το Νοέμβριο του 2004 έγινε μια έρευνα στην Α’ και Β’ τάξη του 57ου Γυμνασίου, σχετική με το ποια είναι τα αγαπημένα φρούτα, και αθλήματα των μαθητών, καθώς και σε τι είδους εκδήλωση θα ήθελαν να είχαν ενεργή συμμετοχή και το πως τους αρέσει να περνάνε τις ελεύθερες ώρες τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται παρακάτω με τη μορφή τεσσάρων ραβδογραμμάτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνος καθηγητής: Γιάννης Σιδερής