ΕΚΘΕΣΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΣΧ. ΕΤΟΥΣ  2003-04

Υπεύθυνος καθηγηγητής:  Πούλος  Γεώργιος