ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΣΤΟΝ  Η/Υ  ΣΧ. ΕΤΟΥΣ  2003-04

Υπεύθυνος καθηγηγητής:  Σιδερής  Ιωάννης