ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΣΤΟΝ  Η/Υ  ΣΧ. ΕΤΟΥΣ  2002-03

Υπεύθυνος καθηγηγητής:  Σιδερής  Ιωάννης